Showing posts filed under BANYOLAN SUROBOYO

WC-ne Mat Pithi

Posted by RoeL on 06:56 AM, 18-Jul-10

WC-ne Mat Pithi Mat Pithi lagek pisan-pisan iki numpak montor mabur katene budal nang New York oleh undangan saka kancane. Antara stress amergo bingung durung tau numpak montor mabur ketambahan stress mikiri bahasa inggrise sing gak patek gablek sidane wenenge munek-munek... mules wis. Pas transit rodok suwe nang Changi, Mat Pithi mlayu nang WC ndilala nepaki WC-ne rodok sepi Durung ae sak menit Mat Pithi olehe lungguh, wis onok suoro saka WC sebelah sing dempet- dempetan. "Piye dik? Apik-apik ae... [Read More]

Anak-e Kamidi, salah sambung, kok

Posted by RoeL on 06:54 AM, 18-Jul-10

Anak-e Kamidi, salah sambung, kok Kamidi duwe anak, jenenge Kaminten. Arek jik mekrok- mekrok-e, ndelok donya iku mek ndik raine dewe. Kemayu, endel kecentel. Nek ambek arek lanang ngethek pol. Kaminten, nek tilpun-tilpunan, masak alah, gak lumbrah suwene. gak ilok temen. Biasa sampek 2 jam dewe. Embuh opo sing diomongno. Kupinge ganti kiwa-tengen-kiwa- tengen, nek wis krasa teles kringeten. Tepak mangan bengi, ska keluarga, dadak tilpune muni. Kaminten langsung mak jrantal mlayu, panganane ditinggal. Tapi sing sak iki mek setengah jam olehe tilpun-tilpunan... [Read More]